test

Muhasebe Yönetim Sistemi • Muhasebe Fiş İşlemleri
 • Dekont Modülü
 • Otomatik Ön Büro Muhasebeleştirme
 • Muhasebe Faturalama Modülü
 • Cari Hesap Yönetimi
 • Form BA-BS Raporları
 • Mali Tablolar ve Kanuni Defterler
 • Yaslandırma İşlemleri & Raporları
 • Çek Senet Modülü
 • Kur Değerleme
 • Yansıtma İşlemleri
 • Ajanda ve Telefon Fihrist
 • Uzak Bağlantı
 • Web Ekstre
 • Şirketler Arası Fiş Transferi
 • Otomatik Kapanış ve Açılış Mahsubu
 • Konsolidasyon
 • İşletmeye Özel Faaliyet Raporu
 • Otomatik Cari Ekstre ve Form BA-BS Mutabakat Sistemi (Fax, E-Mail)
 • Yılsonu İşlemleri
 • Otomatik Banka Talimatı(Oluşturma-Gönderme-Muhasebeleştirme) Sistemi

 

Asyasoft Banka talimat uygulaması ile talimatlarınızı tek tuş ile gönderebiliyorsunuz. Asyasoft Muhasebe modülü içerisinde bulunan talimat modülü ile kayıtlı carilerinize ilgili banka talimatlarını (hazır şablonlarla) kolayca gönderimini sağlayabilirsiniz.

 • Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
 • Asyasoft Banka Ekstre uygulaması Asyasoft Banka Ekstre uygulaması ile tüm bankaların standart excel formatındaki ekstrelerini otomatik olarak Asyasoft muhasebe modülüne aktarabilirsiniz

Bülten
-
Aylık bülten için e-posta adresinizi girin