test

Muhasebe Yönetim Sistemi  • Muhasebe Fiş İşlemleri
  • Dekont İşlemleri
  • Otomatik Ön Büro Muhasebeleştirme
  • Muhasebe Faturalama Modülü (E Fatura ve E Arşiv Uyumlu)
  • Cari Hesap Yönetimi
  • Form BA-BS Raporları
  • Mali Tablolar ve Kanuni Defterler
  • Yaslandırma İşlemleri & Raporları
  • Çek Senet Modülü, Kur Değerleme
  • Yansıtma İşlemleri
  • Ajanda ve Telefon Fihrist
  • Uzak Bağlantı, Web Ekstre
  • Otomatik Kapanış ve Açılış Mahsubu
  • Çok şubeli işletmelerde tek merkezden yönetim sistemi (Konsolidasyon)
  • İşletmeye Özel Faaliyet Raporu
  • Yılsonu İşlemleri
  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
  • Departman gelirleri detaylı analiz raporu
  • Şube kullanıcılarının sadece kendi şubelerinden işlem yapabilmeleri ve yetki sınırlandırılması
  • Kurların otomatik alınması
  • Karşılaştırmalı mizan alınabilmesi
  • Hesap kodu değiştirme, Firmalar arası fiş transferi, Hesaplar arası fiş transferleri
  • Resmi Defterler ( E-Defter uyumlu)
  • Mizanların hesap bazında yapılma işlemleri
  • Borçlu/Alacaklı tüm hesaplar için TL ve Döviz yaşlandırma sistemi
  • Muhasebe fiş girişinde yetki seviyesine bağlık olarak Fiş kilitleme / Fiş açma yetki sınırlaması
  • Form BA / BS beyanname uygulaması özelliği
  • Grup otellerde muhasebe fişlerinin uzaktaki bir sisteme transfer edilebilmesi için gerekli altyapı
  • Muhasebe fişi birleştirme özelliği
  • Hesap planının Excell ortamından Asyasoft muhasebe sistemine entegre edilebilmesi için gerekli altyapı ve kullanıcıların Excel’den kendi hesap planlarını Asyasoft’a aktarmaları

BABS Mutabakat Email-Faks Gönderim Modülü

  • Otomatik Cari Ekstre ve Form BA-BS Mutabakat Sistemi (Fax, E-Mail)
  • Cari / Avans mutabakat Fax / Mail olarak gönderme özelliği
  • Tek tuşla seçili firmanın seçili dönemine ait BaBs formu gönderimi
  • Cari bakiye listesindeki tüm firmalara tek tuşla mutabakat formlarının gönderimi
  • Muhasebe sisteminizden Excel’e göndermiş olduğunuz listelerinin tek tuş ile programa transferi
  • Kullanıcı bazında faks havuzu tanımlama
  • Gönderilemeyen mutabakatları sıraya koyarak otomatik olarak tekrar gönderme

Mdys – Muhasebe Dokuman Yönetim Sistemi

  • Muhasebe ile ilgili evrak, dokuman ve sözleşmelerinizi Cari ve hesap hareketleriniz ile iliştirerek istediğiniz zaman görebilir ve bu belgeleri anında e- posta ile gönderebilirsiniz.

Banka Talimat Sistemi

  • Otomatik Banka Talimatı(Oluşturma-Gönderme-Muhasebeleştirme) Sistemi

Banka Ekstre Entegresi

  • Gerçekleşmiş Banka Ekstrelerini Asyasoft muhasebe modülüne aktarmanıza yardımcı olur.

Bülten
-
Aylık bülten için e-posta adresinizi girin