test

Muhasebe Yönetim Sistemi • Muhasebe Fiş İşlemleri
 • Dekont İşlemleri
 • Otomatik Ön Büro Muhasebeleştirme
 • Muhasebe Faturalama Modülü (E Fatura ve E Arşiv Uyumlu)
 • Cari Hesap Yönetimi
 • Form BA-BS Raporları
 • Mali Tablolar ve Kanuni Defterler
 • Yaslandırma İşlemleri & Raporları
 • Çek Senet Modülü, Kur Değerleme
 • Yansıtma İşlemleri
 • Ajanda ve Telefon Fihrist
 • Uzak Bağlantı, Web Ekstre
 • Otomatik Kapanış ve Açılış Mahsubu
 • Çok şubeli işletmelerde tek merkezden yönetim sistemi (Konsolidasyon)
 • İşletmeye Özel Faaliyet Raporu
 • Yılsonu İşlemleri
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
 • Departman gelirleri detaylı analiz raporu
 • Şube kullanıcılarının sadece kendi şubelerinden işlem yapabilmeleri ve yetki sınırlandırılması
 • Kurların otomatik alınması
 • Karşılaştırmalı mizan alınabilmesi
 • Hesap kodu değiştirme, Firmalar arası fiş transferi, Hesaplar arası fiş transferleri
 • Resmi Defterler ( E-Defter uyumlu)
 • Mizanların hesap bazında yapılma işlemleri
 • Borçlu/Alacaklı tüm hesaplar için TL ve Döviz yaşlandırma sistemi
 • Muhasebe fiş girişinde yetki seviyesine bağlık olarak Fiş kilitleme / Fiş açma yetki sınırlaması
 • Form BA / BS beyanname uygulaması özelliği
 • Grup otellerde muhasebe fişlerinin uzaktaki bir sisteme transfer edilebilmesi için gerekli altyapı
 • Muhasebe fişi birleştirme özelliği
 • Hesap planının Excell ortamından Asyasoft muhasebe sistemine entegre edilebilmesi için gerekli altyapı ve kullanıcıların Excel’den kendi hesap planlarını Asyasoft’a aktarmaları

BABS Mutabakat Email-Faks Gönderim Modülü

 • Otomatik Cari Ekstre ve Form BA-BS Mutabakat Sistemi (Fax, E-Mail)
 • Cari / Avans mutabakat Fax / Mail olarak gönderme özelliği
 • Tek tuşla seçili firmanın seçili dönemine ait BaBs formu gönderimi
 • Cari bakiye listesindeki tüm firmalara tek tuşla mutabakat formlarının gönderimi
 • Muhasebe sisteminizden Excel’e göndermiş olduğunuz listelerinin tek tuş ile programa transferi
 • Kullanıcı bazında faks havuzu tanımlama
 • Gönderilemeyen mutabakatları sıraya koyarak otomatik olarak tekrar gönderme

Mdys – Muhasebe Dokuman Yönetim Sistemi

 • Muhasebe ile ilgili evrak, dokuman ve sözleşmelerinizi Cari ve hesap hareketleriniz ile iliştirerek istediğiniz zaman görebilir ve bu belgeleri anında e- posta ile gönderebilirsiniz.

Banka Talimat Sistemi

 • Otomatik Banka Talimatı(Oluşturma-Gönderme-Muhasebeleştirme) Sistemi

Banka Ekstre Entegresi

 • Gerçekleşmiş Banka Ekstrelerini Asyasoft muhasebe modülüne aktarmanıza yardımcı olur.

Bülten
-
Aylık bülten için e-posta adresinizi girin