test

Asyasoft e Finans e Defter Konektörü
  • Özellikler

e-Defter tanım olarak; Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin belirli format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanıyan hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

 

Asyasoft Kullanıcıları e-finans e-Defter Asyasoft konektörü aracılığıyla Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ defterleri, GİB'in belirlediği standartlarda hazırlayabilecek ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderebilecek. İş süreçlerinin elektronik ortama taşınmasını destekleyen eFinans, işletmelerin e-Defter (elektronik defter)'e geçiş süreçlerinde öncü olmaya devam ediyor. eFinans, Finansbank ve Cybersoft ortaklığı ile kurulmuş; başta e-Defter ve e-Fatura olmak üzere tüm elektronik ticari uygulamalar için servis sağlayıcılığı, bankacılık ve finans çözümleri sunarak müşterilerine yenidünya ticaretinde danışmanlık yapmayı hedefleyen bir hizmet şirketidir.

 

e-Fatura entegrasyonu, e-Fatura özel servis sağlayıcılığı, e-Fatura arşivlemesi, e-Defter uygulaması ve portal üzerinden online uygulama çözümleri konularında hizmet sunan eFinans, kısa zaman içinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) getireceği yeni uygulamalar kapsamında, e-Arşiv, e-İrsaliye ve benzeri hizmetleri de portföyüne ekleyerek güvenilir, yenilikçi, çözüm odaklı ve memnuniyete dayalı hizmetlerine devam etmeyi planlamaktadır.

 

 

EFinans kalite standartları ve sahip olunan sertifikalar:

ISO 22301 – Uluslararası İş Güvenliği Standardı

ISO 27001 ve TS ISO IEC 27001 – Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı

TS ISO IEC 20000 ve ISO 20000 – Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi Belgesi

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Sertifikalı Personeli

Mali Mühür Uyum Değerlendirme

Bülten
-
Aylık bülten için e-posta adresinizi girin